Home

Acu > acus = Latijn voor naald                               Zhen = Chinees voor puur, waardevol

Copyright © Acu'zhen

Updated Feb 2019